Pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (MB Geri reikalai) teisės bei pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu – pardavimu internetinėse svetainėje www.fotografijosvirtuve.lt susijusios nuostatos.
Pirkėjas, atlikdamas pirkimą svetainėje patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje svetainėje sumoka už pageidaujamas prekes ar paslaugas.

2. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės svetainės www.fotografijosvirtuve.lt teikiamomis paslaugomis.
Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine svetaine.
Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti elektroniniu būdu Pirkėjo užsakytas prekes, ar suteikti prieigą prie internetinių mokymų Pirkėjo nurodytu el.pašto adresu.
Pardavėjas įsipareigoja suteikti prieigą prie internetinių mokymų Pirkėjui nustatytam laikotarpiui. Ši sąlyga laikoma įgyvendinta, jei svetainės prieinamumas buvo ne mažesnis, nei 98% laiko. Esant ilgesniam svetainės neprieinamumui, pardavėjas įsipareigoja pratęsti Pirkėjo prieigą prie įsigytų produktų.
Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.fotografijosvirtuve.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.
Pardavėjo siūlomi sprendimai ar patarimai yra Pardavėjo nuomonė. Pardavėjas negali būti laikomas atsakingu, jei Pirkėjas patirtų nuostolių ar nenumatytos žalos, pritaikius Pardavėjo siūlomus sprendimus.

3. Internetinių mokymų prieiga

Nusipirkus internetinius mokymus, Pirkėjui yra suteikiama prieiga prie internetinės platformos su visa mokymų medžiaga. Ši prieigos teisė galioja 3 MĖNESIUS. Praėjus šiam terminui po mokymų įsigijimo, prieiga prie mokymų yra panaikinama. Prieiga prie mokymų turinio gali būti pratęsta už papildomą mokestį.
Pirkėjui sumokėjus už prieigą prie internetinių mokymų, šį teisė suteikiama VIENAM ASMENIUI. Jokiais atvejais negalima dalintis prisijungimo duomenimis su trečiais asmenimis. Svetainė automatiškai stebi naudotojų IP adresus. Pirkėjai, kurie dalinsis prisijungimo informacija, bus blokuojami, be teisės prisijungti prie mokymų.

4. Pinigų grąžinimo sąlygos

Visi pardavimai yra galutiniai. Pinigai už įsigytus skaitmeninius produktus, taip pat pinigai už įsigytą prieigą prie mokomosios medžiagos yra negrąžinami.

5. Intelektinės nuosavybės teisės

Visos intelektinės nuosavybės teisės (t.y. autorinės teisės, prekių ženklai ir domenų vardai), susijusios su paslaugomis, yra autorių Paulinos Jūrės, Mato Jūro, Elenos Paulauskės, bei MB Geri reikalai – nuosavybė.
Be išankstinio autorinių teisių turėtojų rašytinio sutikimo draudžiama dalintis, pateikti, kopijuoti, perleisti, perduoti, atskleisti, saugoti, redaguoti, platinti, publikuoti, skelbti, pakartotinai naudoti, licencijuoti, parduoti ar kitaip panaudoti bet kokią svetainėje esamą informaciją.
Išskyrus tuos atvejus, kur svetainėje aiškiai leidžiama Pirkėjui parsisiųsti arba atsispausdinti skelbiamą informaciją. Tokį turinį galima išsaugoti ir naudoti tik asmeniniam naudojimui, nesidalinant su trečiomis šalimis.
Bet kuriuo atveju turinio kūrėjai išsaugo visas su medžiaga susijusias intelektinės nuosavybės teises.